Y Casgliad Redouté

Ddyluniadau blodeuog gan arlunydd Pierre-Joseph Redouté

Gwaith yr arlunydd blodau enwog Pierre-Joseph Redouté sydd yn nodweddu'r dyluniadau cain yma. Argreffir y dyluniadau ar gerdyn gwyn llyfn o ansawdd da, a cheir dalennau mewnol ac amlenni i gydweddu.

Mae llawer iawn mwy o batrymau a lliwiau ar gael ond ichi ofyn. Cofiwch ddweud wrthym os ydych yn meddwl am ryw flodyn neu liw arbennig.

1. Rhosyn yr Esgob

Mae’r gwahoddiad priodas hwn yn dangos dyfrliw gan Pierre-Joseph  Redouté.

Rhosyn yr Esgob (Rosa gallica) yw’r blodyn.

Cliciwch ar y cerdyn i weld llun mwy

Redoute Wedding Card

2. Y Crocws

Crocus sativus, blodyn urddasol iawn, a geir yma. Mae wedi’i seilio ar un o luniau blodau dyfrlliw Pierre-Joseph Redouté.

Mae llawer o ddyluniadau, lliwiau a phatrymau eraill yn bosibl. Gadewch inni wybod am unrhyw gais arbennig sydd gennych.

Cliciwch ar y cerdyn i weld llun mwy

Redoute Wedding Card

3. Rhosyn y Mynydd

Dyma engraifft o drefn gwasanaeth sydd yn dangos gwaith dyfrlliw yr arlunydd blodau enwog Pierre-Joseph Redouté.

Argreffir y dyluniad ar gerdyn gwyn llyfn o ansawdd da. Symirwydd dramatig y blodyn Paeonia flagrans (rhosyn y mynydd) oedd y dewis yma.

Cliciwch ar y cerdyn i weld llun mwy

Redoute Wedding Card

4. Y Lili

Hemerocallis fulva  (lili’r dydd) yn eu ceinder sydd yn batrwm ar y gwahoddiad priodas hwn.

Cewch ddewis a dethol ffurdeipiau, lliwiau a lluniau blodau yn ôl eich dymuniadau.  Gadewch inni wybod yn union beth yr hoffech ei gael – neu gofynnwch am awgrymiadau.

Cliciwch ar y cerdyn i weld llun mwy

Redoute Wedding Card

5. Y Tiwlip

Un o’n dyluniadau mwyaf poblogaidd.

Mae’r tiwlip hardd hwn (Tulipa oculus-solis) yn edrych yn wych ac yn urddasol yn erbyn cefndir gwyn ycerdyn.

Cliciwch ar y cerdyn i weld llun mwy

Redoute Wedding Card

6. Y Cennin Pedr

Mae hoff flodyn gan pawb. Mae’r cennin Pedr (Narcissus tazetta) yn flodyn perffaith ar gyfer priodas yn y Gwanwyn.

Cliciwch ar y cerdyn i weld llun mwy

Redoute Wedding Card

Dyluniadau pwrpasol

Mae’n bosib ichi gael gwahoddiadau ayb. i gydweddu â’r blodau yr ydych wedi’u dewis ar gyfer eich diwrnod arbennig.Dewch i drafod eich syniadau gyda ni.  Hoffem chwarae ein rhan wrth greu diwrnod priodas perffaith ichi.

Cysylltwch â ni yma am fanylion pellach