Prisiau ac Archebu

Rhestr brisiau

Postio

Prisiau ac archebu

Rhowch ganiad neu e-bostiwch ni am fwy o wybodaeth a samplau neu i archebu. Ar gyfer e-bost cliciwch yma os gwelwch yn dda

Ni ofynnir ichi dalu am ddeunydd priodas na gwahoddiadau wedi'u personoli nes ichi gymeradwyo'r dyluniad. Gofynnwn bryd hynny am ernes o 50% o gyfanswm y gost. Mae'r gweddill yn daladwy pan dderbyniwch eich archeb.

Gellir cael ymylon i'r cardiau fel ymylon hen lyfrau (deckle) am yr un pris.

Mae dalenni mewnol wedi'u personoli a, lle mae hynny'n briodol, amlenni wedi'u cynnwys yn y pris.

Cariad Cards, Morluniau, Trigfa, Moelfre, Ynys Môn. LL72 8LL
Ffôn: 01248 850 913