Postio

Ychwaneger y costau post canlynol

Hyd at 25 cerdyn.....................£2.50
25-50 cerdyn...........................£5.00
50-75 cerdyn...........................£7.00
75-100 cerdyn.........................£8.50
Dros 100 cerdyn...................£10.00

Gorchmynion Sengl ar gyfer cardiau cyfarch personol - postio cynnwys yn y pris.

Mae'r prisiau ar gyfer cyflwyno i dir mawr y Deyrnas Unedig. Holwch yma ar gyfer cyfraddau postio rhyngwladol.

Cariad Cards, Morluniau, Trigfa, Moelfre, Ynys Môn. LL72 8LL
Ffôn: 01248 850 913